CEREMONIE DLA MITSU SUZUKI SENSEI W USA, JAPONII I W POLSCE

Uji zaprasza do włączenia się w uroczyste upamiętnianie Mitsu Suzuki, i żebyśmy w naszych zendo uderzyli 108 razy w dzwon.
Ponizej Memorial dla Mitsu Suzuki z Sonomy (tłumaczenie):

Memoriał dla Sensei Mitsu Suzuki
14 stycznia, 2016
W imieniu Ośrodka Zen na Sonomie – Genjoji, Ośrodka Zen Natthagi w Reykjaviku oraz Ośrodka Zen Kannon w Warszawie, oddaję cześć oraz wyrażam największą wdzięczność Pani Mitsu Suzuki, która wywarła głęboki wpływ na nieskończoną liczbę uczniów Zen i przyjaciół w Ameryce. 
Mitsu miała pozostać w Ameryce 10 lat. Spędziła tu natomiast lat 20, ofiarowując nauczanie Zen na niezwykle subtelne sposoby, przede wszystkim jednak stanowiąc przykład dla innych.
Jej obecność była głęboka, nieporuszona, a jej determinacja niezwykle mocna. Ten Duch wyrażał się we wszystkim, co robiła. Będzie nam jej brakować! Duch Mitsu pozostanie żywy głęboko w naszych sercach!

WIERSZ

Śmierć Mitsu,

smutna acz dobra, bo w wieku 102 lat

Starość przychodzi i odchodzi

Spoglądam w niebo o kolorze indigo

Uśmiecham się. . .uśmiecham. . .uśmiecham

Góra Strzelistej Trawy stoi wysoko

Morze poniżej pozostaje nisko

 

Gassho, 

Jakusho Kwong-roshi 

Sonoma Mountain Zen Center - Genjoji