WSPIERAJMY STRAŻNIKA OŚRODKA ZEN W KĄCIKACH

Drodzy Sangowicze! Dwa tygodnie temu Zarząd Sanghi wystosował prośbę do Członków Sanghi i Sympatyków o dobrowolne darowizny na bieżące utrzymanie Strażnika – filaru naszego Ośrodka w Kącikach.

Kaciki

Jak pamiętacie, od początku tego roku jest to dla niego i dwóch czworonożnych pomocników jedyne źródło utrzymania. Nadszedł czas pierwszego podsumowania: w styczniu zebraliśmy na ten cel 562 zł.Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za dotychczasowe wpłaty i prosimy o dalsze,na konto: BWZ Kannon 94 2130 0004 2001 0568 2737 0005 z dopiskiem:„darowizna na cele kultu religijnego - Strażnik". Najlepiej, by były to stałe, regularne, comiesięczne przelewy. Dzięki wsparciu Strażnika i bieżącego funkcjonowania Kącików nasz Ośrodek może się dalej rozwijać.W dniu 7 maja planowana jest w nim niezwykle ważna dla naszej Sanghi Ceremonia Mountain Seat z udziałem Roshiego Kwonga i Nyoze Kwonga, a w lipcu nasze letnie Ango. Gassho, Zarząd Sanghi Kannon