OŚRODEK ZEN W KĄCIKACH - WEEKENDOWE ZAZEN 01 - 03.04.2016 "KĄCIKI - KĄT, W KTÓRYM ZAWIERA SIĘ CAŁOŚĆ"

Drodzy, w dniach 1 -3 kwietnia 2016 odbędzie się weekendowe zazen w Kącikach, z mową tegorocznego Shiuso - Jarka Kaiin. W związku z przygotowaniami do Ceremonii Mountain Seat, będzie więcej samu niż zwykle - nieco zmieniony plan praktyki roześlemy do osób, które się zgłoszą Ceny: 60 zł - członkowie Sanghi, 70 zł - pozostali. Poniżej list Roshego Jakusho Kwonga.

Zapisy u Bankyo (tel. 503 355 458, mail: jacobbankyo@gmail.com lub "na privie" fb.) Apelujemy o przedpłaty w wysokości 30 zł na konto: BWZ Kannon 94 2130 0004 2001 0568 2737 0005 - najpóźniej do dnia 30 marca.

Zapraszamy! Poniżej słowa Roshiego Jakusho Kwonga z maila z dnia 20.02.16, temat:

„Kąciki – Kąt, w którym zawiera się Całość.

Sądzę, że najważniejsze jest, abyśmy pamiętali, że Zen to BUDZENIE SIĘ z wiecznie towarzyszącego nam ZŁUDZENIA. Tak jak ŚWIATŁO nie może oddychać bez CIEMNOŚCI, ani CIEMNOŚĆ nie może oddychać bez ŚWIATŁA. ZEN nie jest przywiązywaniem się do CISZY i SPOKOJU, lecz niekończącym się badaniem TAJEMNICY nazywanej RZECZYWISTOŚCIĄ …Gdyby SPOKÓJ lub CISZA były KOŃCEM naszej PRAKTYKI, to NIE byłby ZEN. PONIEWAŻ NATURA ZEN jest NIESKOŃCZONA, NIE MOŻEMY NA TYM POPRZESTAĆ. Roshi Suzuki powiedział: „Ponieważ ZEN NIE MA KOŃCA, dlatego właśnie go PRAKTYKUJĘ.” Gdyby KONIEC istniał, TO byłoby STWORZONE PRZEZ CZŁOWIEKA, jak w niektórych innych RELIGIACH – pójście do Nieba, albo nawet wejście w Nirwanę … Jest to ZASADA, NAJBARDZIEJ PODSTAWOWA SPRAWA albo ISTOTA naszej PRAKTYKI ZEN, którą mamy PRAKTYKOWAĆ i PODTRZYMYWAĆ. Ta PIERWSZORZĘDNA KWESTIA przesądzi o tym, czy Kąciki PRZETRWAJĄ, czy NIE. PRZEKAZYWANIE PRAWDZIWEJ PRAKTYKI bez WĄTPLIWOŚCI sprawi, że Kąciki będą ŻYŁY i MIAŁY SIĘ DOBRZE przez NASTĘPNE 300 LAT! Gassho – roshi.” 20.02.2016

(Tłum. MPP)

 

Kąciki - a Corner that contains the Whole: "I think the most important point for us to remember is that Zen is to AWAKEN from our forever partner - DELUSION. Just like LIGHT cannot breath without DARKNESS nor DARKNESS cannot breath without LIGHT. ZEN is not being attached to CALM or QUIET but the endless investigation of this MYSTERIOUS so called REALM.......IF QUIET or CALM were the END of our PRACTICE, THIS would NOT be ZEN. BECAUSE the NATURE of ZEN is INFINITE, We CANNOT REST THERE. Suzuki-roshi said, " Because there is NO END to ZEN, is why I PRACTICE IT." If there is an END, IT would be HUMAN MADE as in some other RELIGIONS - Like going to Heaven or even Nirvana just like ours.... This is the PRINCIPLE & MOST FUNDAMENTAL POINT or ESSENCE in our ZEN PRACTICE that is to be PRACTICED & SUSTAINED. The PRIMARY POINT for ALL of THIS will determine if KACIKI SURVIVES or NOT. TRANSMITTING TRUE PRACTICE without a DOUBT will make KACIKI ALIVE & WELL for the NEXT 300 YEARS! Gassho - roshi." 

Za Zarząd Kącików - Maria