SESSHIN ROHATSU W KĄCIKACH - 9/10.12.2016

Trwa sesshin rohatsu. W nocy z piątku na sobotę (9/10 grudnia) usiądziemy też w Kącikach. Od północy do 4 rano. Zgłoszenia u Bankyo. Gassio