Komunikat Zarządu Sanghi w sprawie koronawirusa

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy serdecznie wszystkich o przestrzeganie zaleceń sanitarnych w naszych ośrodkach:

- dokładne mycie rąk po przyjściu do ośrodka lub ich dezynfekcję, a także potem, jeśli jesteśmy dłużej - w myśl zasady: często i dokładnie!

- używanie ręczników papierowych

- kichanie, kasłanie w chusteczkę lub w zgięcie łokcia

W przypadku przeziębień i niedyspozycji zdrowotnych prosimy o podjęcie decyzji o praktyce w domu (dotyczy to także sytuacji, w których ktoś z Was przebywał po 25 lutego za granicą na obszarach o podwyższonym ryzyku zarażenia się wirusem lub miał kontakt z osobami, które tam były).