Zdalne Ango Letnie na Sonomie 2020 - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w zdalnym Letnim Ango organizowanym przez Ośrodek Zen na Górze Sonoma (SMZC), które rozpoczęło się w sobotę 25 lipca, a zakończy 22 sierpnia. Plan dnia w czasie Ango jest dość lekki: jedna runda zazen o 4 30 rano oraz o 15 30. Plan sesshin (9-16.08.) jest bardziej intensywny i trwa od 15 30 do około 21. Te "dziwne" godziny wynikają z różnicy stref czasowych między Ameryką a Polską. Można wziąć udział w dowolnym, możliwym wymiarze. Więcej informacji na stronie www.smzc.org oraz pod tym linkiem: https://42220388-19ba-40e2-9dd7-a0b7205d2442.filesusr.com/ugd/3ca98f_2fb4766d71e1424aab8c9bd8c2611fa9.pdf

Oto temat Ango wybrany przez Shusso:

Odwaga mnichów w łaciatych szatach.

Odwaga rybaka to wejść do wody bez unikania smoków głębokich mórz. Odwaga myśliwego to podróżować nie unikając tygrysów. Odwaga generała to stanąć w obliczu miecza i postrzec śmierć tak jak życie. Co jest odwagą mnichów w łaciatych szatach?

Po chwili Dogen powiedział: Rozłóż swoje posłanie i śpij; rozstaw swoje miski i jedz ryż; wydychaj przez nozdrza; niech twoje oczy promieniują światłem. Czy wiesz, że jest coś, co wykracza poza to? Z żywotnością, jedz dużo ryżu, a następnie idź do toalety. Przekrocz przepowiednię o przyszłym stanie buddy od Gautamy.

(Źródło: Dogen's Extensive Record: A translation of the Eihei Koroku, translated by Taigen Dai Leighton and Shohaku Okumura)