inne teksty

Inne dokumenty (nie mowy i nie instrukcje)

Aby dodać dokument należy  wybrać "inne teksty" z listy pod tytułem.

teksty: