SONOMA. UROCZYSTOŚĆ SHIHO - PRZEKAZ DHARMY DLA NYOZE KWONGA

Na Sonomie odbyła się uroczystość Shiho, czyli przekazu Dharmy dla Nyoze – najmłodszego syna Roshiego.Na wiosnę przyszłego roku Roshi i Nyoze pojadą do Japonii , gdzie odbędą Zuisse w dwu naczelnych świątyniach zen – Eiheiji – świątyni Dogena i Sojiji – Keizana, gdzie obaj wyrażą wdzięczność i szacunek dla naszych Poprzedników. 

Nyoze zostanie opatem każdej z tych świątyń na jeden dzień i jedną noc. To będzie dopełnienie Shiho. Na zdj. od lewej: Ejo - oraz Mama, Tata i Dziadek.