KIGETSU ... - DROGOCENNY KSIĘŻYC ...

  

Drodzy, zapraszamy do praktyki w intencji Ani - codziennej indywidualnej oraz w zendo - przez najbliższe tygodnie, aż do 49 dnia po śmierci, czyli do 13 czerwca.
W buddyzmie ten okres 49 dni symbolizuje zmianę i przejście do innej formy istnienia.
Możemy praktykować oraz recytować codziennie Dai Hi Shin Dharani - tekst poniżej po japońsku i w języku polskim.

DAI HI SHIN DHARANI
NAMU KARA TAN NO TORA JA JA NAMU ORI JA BORJO KI CZI SZIFU RA JA FUDŻI SATO BO JA MOKO SATO BO JA MO KO KJA RUNI KJA JA EN SA HARA HA EI SZU TAN NO TON SZA NAMU SZIKI RI TOI MO ORI JA BORJO KI CZI SZIFU RA RIN TO BO NA MU NO RA KIN DZI KI RI MO KO HO DO SZA MI SA BO O TO DŻO SZU BEN O SZU IN SA BO SA TO NO MO BO GJA MO HA TE CZO TO DZI TO EN O BO RJO KI RU GJA CZI KJA RJA CZI I KIRI MO KO FUDŻI SA TO SA BO SA BO MO RA MO RA MO KI MO KI RI TO IN KU RJO KU RJO KE MO TO RJO TO RJO HO DŻA JA CZI MO KO HO DŻA JA CZI TO RA TO RA CZIRI NI SZIFU RA JA SZA RO SZA RO MO MO HA MO RA HO CZI RI I KI I KI SZI NO SZI NO ORA SAN FURA SZA RI HA ZA HA ZA FURA SZA JA KU RJO KU RJO MO RA KU RJO KI RJO KI RI SZA RO SZA RO SZI RI SZI RI SU RJO SU RJO FUDŻI JA FUDŻI JA FUDO JA FUDO JA MI CZIRI JA NORA KIN DZI CZIRI SZUNI NO HOJA MONO SOMO KO SZIDO JA SOMO KO MOKO SZIDO JA SOMO KO SZIDO JU KI SZIFU RA JA SOMO KO NORA KIN DZI SOMO KO MO RA NO RA SOMO KO SZIRA SU OMO GJA JA SOMO KO SOBO MOKO SZIDO JA SOMO KO SZAKI RA OSZI DO JA SOMO KO HODO MOGJA SZIDO JA SOMO KO NORA KIN DZI HA GJARA JA SOMO KO MO HORI SZIN GJARA JA SOMO KO NAMU KARA TAN NO TORA JA JA NAMU ORI JA BORJO KI CZI SZIFU RA JA SOMO KO SZITE DO MODO RA HODO JA SO MO KO

WIELKA WSPÓŁCZUJĄCA DHARANI
Chwała Trzem Skarbom - Buddzie, Dharmie i Sandze!
Chwała Awalokiteśwarze, Bodhisattwie Mahasattwie, Bodhisattwie Współczucia!
Chwała tej, która usuwa wszelki lęk i cierpienie!
Złożywszy hołd Bodhisattwie Awalokiteśwarze, recytujmy tę znakomitą dharani, która oczyszcza wszystkie istoty, która spełnia pragnienia wszystkich istot.
Niech będzie pozdrowiona Bodhisattwa Mahasattwa, która ucieleśnia Trikaję, która posiada transcendentną mądrość.
Niech będzie pozdrowiona Bodhisattwa Mahasattwa, która z czystym umysłem wybawia nieustająco wszystkie istoty.
Niech będzie pozdrowiona Bodhisattwa Mahasattwa, która stanowi najwyższą, najpełniejszą mądrość i jest wolna od wszelkich ułomności.
Niech będzie pozdrowiona Bodhisattwa Mahasattwa, w której uczynkach objawia się fundamentalna czystość wszystkich istot.
Niech będzie pozdrowiona Bodhisattwa Mahasattwa, która niweczy
trzy fatalne ułudy: chciwość, gniew i niewiedzę.
Prędko, prędko!
Przybywaj, przybywaj!
Tutaj, tutaj!
Radość wytryska w nas. Pomóż nam wejść do krainy wielkiego urzeczywistnienia.
Bodhisattwo Awalokiteśwaro, Bodhisattwo Współczucia, prowadź nas ku duchowemu zadowoleniu.
Spełnienie, spełnienie!
Daliśmy świadectwo, jak wolny i pełen współczucia jest umysł Awalokiteśwary.
Oczyściliśmy nasze ciała i umysły.
Staliśmy się dzielni jak lwy.
Objawiliśmy się we wszystkich istotach,
Osiągnęliśmy Koło Dharmy i Kwiat Lotosu, i teraz bez przeszkód możemy wyzwolić wszystkie istoty.
Niechaj zrozumienie tajemniczej natury Awalokiteśwary zwycięża na zawsze, zawsze i zawsze.
Chwała Trzem Skarbom - Buddzie, Dharmie i Sandze!
Chwała Awalokiteśwarze, Bodhisattwie Mahasattwie, Bodhisattwie Współczucia!
Niechaj ta dharani będzie skuteczna. Cześć i chwała!