Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon zrzesza osoby praktykujące medytację zgodnie z tradycją japońskiego buddyzmu zen Soto pod duchowym przewodnictwem nauczyciela Jakusho Kwonga.

 

MISTRZ Mistrz Jakusho Kwong nosi tytuł roshi - czcigodny nauczyciel. Urodził się w 1935 roku w Santa Rosa w Kalifornii. W 1959 roku zaczął praktykować pod przewodnictwem roshiego Shunryu Suzukiego, który był jednym z pierwszych a zarazem jednym z najbardziej wpływowych nauczycieli zen na Zachodzie. Znany jest jako autor bestsellera "Umysł zen, umysł początkującego". W 1970 roku roshi Kwong został ordynowany na mnicha, a w 1973 w hołdzie zmarłemu roshiemu Suzukiemu powołał do życia Sonoma Mountain Zen Center, którego opatem pozostaje do dziś. Roshi Kwong ukończył swój formalny trening zen i otrzymał przekaz dharmy z rąk Hoitsu Suzukiego, syna Shunryu, w świątyni Rinso-in w Japonii w roku 1978. Stał się tym samym spadkobiercą dharmy w linii przekazu roshiego Suzukiego. Naucza w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na Islandii.

HISTORIA Roshi Jakusho Kwong przyjechał do Polski pierwszy raz w 1987 roku, zaproszony przez koreańskiego mistrza Seung Sahna, by wziąć udział w spotkaniu międzyreligijnym. Kilka osób, które były pod wrażeniem jego osoby, poprosiły, aby został ich nauczycielem. Rok później roshi poprowadził w Polsce, w Przesiece, pierwsze tygodniowe odosobnienie medytacyjne - sesshin i zarejestrowano Centrum Zen Kannon, którego nazwa zmieniona została później na Buddyjską Wspólnotę Zen Kannon.

 

Od tego czasu roshi Kwong przyjeżdża do Polski co roku, prowadzi odosobnienia medytacyjne, wygłasza publiczne wykłady i spotyka się ze swoimi uczniami. Przez wiele lat roshi spędzał w Polsce dwa miesiące rocznie. Przez 25 lat nauczania wywarł bardzo duży wpływ na życie wielu ludzi. Utrzymywał kontakt z innymi nauczycielami buddyjskimi w Polsce, między innymi Seung Sahnem DSSN i Kjabdzie Tengą Rinpoche. Regularnie odwiedzał Klasztor Benedyktynów w Lubiniu i spotykał się tam z o. Janem Berezą OSB, założycielem Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej i medytującymi z nim chrześcijanami. Z klasztorem w Lubiniu roshi Kwong utrzymuje związek do dziś. W Polsce roshi spotykał się też co roku z Jackem Kuroniem.

    

fot. Brat Robert, T.Makulski, Lubiń 2013 

Książka roshiego Kwonga "No Beginning, no End" została przetłumaczona na polski i w roku 2005 wydana przez Świat Książki.

SANGHA Sanghę Kannon tworzy blisko 100 osób. Życie wspólnoty ogniskuje się wokół stałych praktyk w ośrodkach miejskich, paru kilkudniowych odosobnień medytacyjnych w ciągu roku - sesshin, oraz corocznego miesięcznego odosobnienia - ango.

Roshi Kwong w roku 2006 nadał tytuł hoshiego - nauczyciela dharmy - Mikołajowi Ujiemu Markiewiczowi a w 2011 r. Ewie Sanko Orłowskiej i Jerzemu Kuunowi. Dotychczas Roshi ordynował w Polsce na mniszki i mnichów 10 osób. Ich zadaniem jest wspieranie praktyki wszystkich członków wspólnoty. Buddyjska Wspólnota Zen Kannon jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym działającym na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz.155 z 1989r.) i jest wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod poz. 32.

teksty: