Buddyjska Wspólnota Zen Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon zrzesza osoby praktykujące medytację zgodnie z tradycją japońskiego buddyzmu zen Soto pod duchowym przewodnictwem nauczyciela Jakusho Kwonga.

 

MISTRZ Mistrz Jakusho Kwong nosi tytuł roshi - czcigodny nauczyciel. Urodził się w 1935 roku w Santa Rosa w Kalifornii. W 1959 roku zaczął praktykować pod przewodnictwem roshiego Shunryu Suzukiego, który był jednym z pierwszych a zarazem jednym z najbardziej wpływowych nauczycieli zen na Zachodzie. Znany jest jako autor bestsellera "Umysł zen, umysł początkującego". W 1970 roku roshi Kwong został ordynowany na mnicha, a w 1973 w hołdzie zmarłemu roshiemu Suzukiemu powołał do życia Sonoma Mountain Zen Center, którego opatem pozostaje do dziś. Roshi Kwong ukończył swój formalny trening zen i otrzymał przekaz dharmy z rąk Hoitsu Suzukiego, syna Shunryu, w świątyni Rinso-in w Japonii w roku 1978. Stał się tym samym spadkobiercą dharmy w linii przekazu roshiego Suzukiego. Naucza w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na Islandii.

HISTORIA Roshi Jakusho Kwong przyjechał do Polski pierwszy raz w 1987 roku, zaproszony przez koreańskiego mistrza Seung Sahna, by wziąć udział w spotkaniu międzyreligijnym. Kilka osób, które były pod wrażeniem jego osoby, poprosiły, aby został ich nauczycielem. Rok później roshi poprowadził w Polsce, w Przesiece, pierwsze tygodniowe odosobnienie medytacyjne - sesshin i zarejestrowano Centrum Zen Kannon, którego nazwa zmieniona została później na Buddyjską Wspólnotę Zen Kannon.

 

Od tego czasu roshi Kwong przyjeżdża do Polski co roku, prowadzi odosobnienia medytacyjne, wygłasza publiczne wykłady i spotyka się ze swoimi uczniami. Przez wiele lat roshi spędzał w Polsce dwa miesiące rocznie. Przez 25 lat nauczania wywarł bardzo duży wpływ na życie wielu ludzi. Utrzymywał kontakt z innymi nauczycielami buddyjskimi w Polsce, między innymi Seung Sahnem DSSN i Kjabdzie Tengą Rinpoche. Regularnie odwiedzał Klasztor Benedyktynów w Lubiniu i spotykał się tam z o. Janem Berezą OSB, założycielem Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej i medytującymi z nim chrześcijanami. Z klasztorem w Lubiniu roshi Kwong utrzymuje związek do dziś. W Polsce roshi spotykał się też co roku z Jackem Kuroniem.

    

fot. Brat Robert, T.Makulski, Lubiń 2013 

Książka roshiego Kwonga "No Beginning, no End" została przetłumaczona na polski i w roku 2005 wydana przez Świat Książki.

SANGHA Sanghę Kannon tworzy blisko 100 osób. Życie wspólnoty ogniskuje się wokół stałych praktyk w ośrodkach miejskich, paru kilkudniowych odosobnień medytacyjnych w ciągu roku - sesshin, oraz corocznego miesięcznego odosobnienia - ango.

Roshi Kwong w roku 2006 nadał tytuł hoshiego - nauczyciela dharmy - Mikołajowi Ujiemu Markiewiczowi a w 2011 r. Ewie Sanko Orłowskiej i Jerzemu Kuunowi. Dotychczas Roshi ordynował w Polsce na mniszki i mnichów 10 osób. Ich zadaniem jest wspieranie praktyki wszystkich członków wspólnoty. Buddyjska Wspólnota Zen Kannon jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym działającym na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz.155 z 1989r.) i jest wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod poz. 32.

***

Ceremonia Przekazu dla Hoshiego Mikołaja Uji Markiewicza

                                                                 List od Mikołaja Uji:

Drodzy, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi sfinansować moje dwie pierwsze podróże w tym roku – do Japonii i USA.
W Japonii odbyły się dwie ceremonie Zuise dla Nyoze; w Eihei-ji i Soji-ji czyli dwóch głównych świątyniach tradycji Soto, w których młodzi mnisi przechodzą trening. Odwiedziliśmy wiele świątyń, cała podróż była niezwykła, bogata i głęboka. Będę o niej wiele opowiadać.
Natomiast w USA mieliśmy spotkanie Roshiego Kwonga i mnichów naszej Sanghi międzynarodowej czyli Wisteria Wind Sangha. Uczestniczyło w nim 14 osób: z USA (7 osób), Islandii (dwoje: Kimyo i Zenki – Helga i Valdi) i Polski (Sanko, Kaian, Kuun, Kaiin i ja).
Poza tym 2 sierpnia w Ośrodku na Sonomie odbyła się moja uroczystość Hossenshiki, pierwsza część ceremonii przekazu. Z punktu widzenia uczniów z Zachodu jest to o tyle ważna uroczystość, że jest jedyną (w moim przypadku), podczas której obecny jest tzw. „świadek” z Soto Shu - przedstawiciel oficjalnych, japońskich władz naszej linii Soto - był nim rev. Gengo Akiba.

Druga część ceremonii, właściwy przekaz, będzie w listopadzie 2015 na Górze Sonoma w Kalifornii. Ceremonia będzie trwała tydzień i odbywać się będzie tylko pomiędzy nauczycielem i uczniem.
Jestem bardzo wdzięczny za Waszą pomoc, dziękuję i pozdrawiam,
gassho, Uji

                                                                               ***

7 maja 2016 roku w Ośrodku Zen Kącikach pod Warszawą,  odbyła się Ceremonia Górskiego Tronu. Było to zwieńczenie Ceremonii Przekazu, odbywających się wcześniej w Japonii i na Górze Sonoma. W obecności ponad 150 Gości Roshi Kwong uroczyście przekazał Mikołajowi Uji Markiewiczowi funkcję Opata  Sanghi Kannon w Polsce. 

teksty: