Sangha

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon zrzesza osoby praktykujące medytację zgodnie z tradycją japońskiego buddyzmu zen Soto pod duchowym przewodnictwem nauczyciela Jakusho Kwonga. Naszą wspólnotę (sanghę) tworzy blisko 100 osób. Życie naszej sanghi ogniskuje się wokół stałych praktyk w ośrodkach miejskich, paru kilkudniowych odosobnień medytacyjnych w ciągu roku – sesshin, oraz corocznego miesięcznego odosobnienia – ango. Początek naszej sanghi sięga 1988 roku.

Informacje dla nowych członków

Jeśli niedawno zostałeś członkiem/członkinią naszej sanghi, ważne dla ciebie informacje znajdziesz na tej stronie.

Fundacja Kannon

Fundacja została założona, aby wspierać BWZ Kannon. Zajmuje się wszystkim, co służy medytacji. Swoją siedzibę ma w Warszawie przy ul. Wilczej 27b. Więcej na stronie Fundacji.

Cisza dla klimatu

Członkowie naszej sanghi są inicjatorami i uczestnikami pozawyznaniowej inicjatywy, w ramach której cztery razy w roku odbywa się uliczne siedzenie zwracające uwagę na fakt, iż zachodzące zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania. Więcej informacji na stronie ciszadlaklimatu.pl.

Nasza twórczość

Oprócz tego, że medytujemy, to niektórzy członkowie tworzą teksty i poezję inspirowane praktyką. Przykłady naszej twórczości znajdziesz na dedykowanej stronie.

Nasze inicjatywy

Niektórzy z członków i członkiń są artystami i praktykują szczodrość. Zapoznajcie się z propozycją Emy  we wpisie o ręcznie robionych torbach. 

Ukryta lampa

To otwarta grupa studiująca koany z książki „The Hidden Lamp. Stories from Twenty-Five Centuries of Awakened Women” („Ukryta lampa: historie przebudzonych kobiet na przestrzeni 25 wieków”). Jest to projekt zainicjowany i kontynuowany przez członkinię Sanghi Kannon. Więcej informacji na jego temat na stronie ukrytalampa.pl