Nauczyciele

Roshi Jakusho Kwong -  Mistrz Jakusho Kwong nosi tytuł roshi - czcigodny nauczyciel. Urodził się w 1935 roku w Santa Rosa w Kalifornii. W 1959 roku zaczął praktykować pod kierunkiem roshiego Shunryu Suzukiego. Znany jest jako autor bestsellera "Umysł zen, umysł początkującego". W 1970 roku roshi Kwong został ordynowany na mnicha, a w 1973 w hołdzie zmarłemu roshiemu Suzukiemu powołał do życia Sonoma Mountain Zen Center, którego opatem pozostaje do dziś. Roshi Kwong ukończył swój formalny trening zen i otrzymał przekaz dharmy z rąk Hoitsu Suzukiego, syna Shunryu, w świątyni Rinso-in w Japonii w roku 1978. Stał się tym samym spadkobiercą dharmy w linii przekazu roshiego Suzukiego. Naucza w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na Islandii. Regularnie odwiedzał Klasztor Benedyktynów w Lubiniu i spotykał się tam z o. Janem Berezą OSB, założycielem Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej i medytującymi z nim chrześcijanami. Z klasztorem w Lubiniu roshi Kwong utrzymuje związek do dziś. W Polsce roshi spotykał się też co roku z Jackem Kuroniem.

 

Mikołaj Uji Markiewicz – nauczyciel medytacji, uczeń roshiego Kwonga mistrza zen i opata Sonoma Mountain Zen Center. Roshi Kwong w roku 2006 nadał Ujemu tytuł hoshiego - nauczyciela dharmy. W listopadzie 2015 otrzymał przekaz dharmy roshiego Jakusho Kwonga. W maju 2016 zostanie opatem Sanghi Kannon w Polsce. Regularnie spotyka się z medytującymi w ośrodkach medytacji chrześcijańskiej, m.in. w Lubiniu.

Ewa Sanko Orłowska - od 2011 nosi tytuł hoshi - nauczyciela dharmy -  nadany przez roshiego Jakusho Kwonga.

Jerzy Kuun - nauczyciel dharmy od 2011 roku, tytuł hoshiego otrzymał od roshiego Jakusho Kwonga.