W ośrodku zen na początku recytujemy werset Kesa: „Bezmierna jest szata wyzwolenia, szata bezforemnego pola dobrodziejstwa. Głoszę z czcią powszechną nauk...