Gratulacje dla Mistrzyni Dharmy Agaty Hae In

 W niedzielę 23 kwietnia 2023 roku Agata Hae In, nasza przyjaciółka w Dharmie, którą część z nas dobrze zna, otrzymała przekaz pieczęci nauczania podczas ceremonii inka i tym samym została nauczycielką w Szkole Zen Kwan Um. Agata kilka lat praktykowała z Sanghą Kannon oraz rezydowała w Sonoma Mountain Zen Center, praktykując z Roshim Kwongiem, którego wspomniała w swojej pierwszej formalnej Mowie Dharmy.

Ceremonia składała się z dwóch części. Pierwsza polegała na walkach dharmy, kiedy każdy mógł podejść i zadać kandydatce na nauczycielkę pytanie i tym samym sprawdzić jej rozumienie oraz stabilność umysłu! Druga była przekazaniem jej certyfikatu, kasa oraz kija, które odebrała z rąk mistrza zen Joeng Hye (Andrzej Piotrowski). Następnie wygłosiła pierwszą Mowę Dharmy, którą tłumaczyła na język angielski Małgosia Myoju. Mowa jest dostępna na kanale Szkoły Zen Kwan Um na YouTube.

Ceremonia była piękna, wzruszająca, radosna i jednocześnie podniosła. Mikołaj Uji Markiewicz został poproszony o wygłoszenie mowy gratulacyjnej na zakończenie ceremonii jako jeden z dwóch nauczycieli. Byli tam też Erik Konpo i Magda. Duma, wzruszenie i radość. To był ważny dzień dla Szkoły Zen Kwan Um i dla całego buddyzmu w Polsce.

Serdeczne gratulacje Agato od całej Sanghi Kannon!

Zdjęcia autorstwa: Grzegorza Maciejewskiego, Grzegorza Piaskowskiego oraz Michała Gonczarskiego