Instrukcja do medytacji zen prowadzona przez Jerzego Kuuna.

Zapraszamy na instrukcję do medytacji zen w tradycji buddyzmu japońskiego soto
30 maja 2021. Spotkanie potrwa od 19 00 do 21 00. Oczywiście będzie to wprowadzenie w formie zdalnej.
Poprowadzi  je nauczyciel z naszej sanghi Jerzy Kuun. On też przyjmuje zapisy drogą mejlową: jd108@data.pl
Jerzy Kuun jest nauczycielem od 2011 roku, w sierpniu 2019 roku otrzymał przekaz dharmy od roshiego Jakusho Kwonga opata Ośrodka Zen na Górze Sonoma.
Wstęp jest wolny, prosimy jednak o datki na konto naszej sanghi:
BWZ Kannon 08 2130 0004 2001 0568 2737 0001
Medytacja zen jest naturalnym stanem umysłu. To nie jest nadzwyczajny stan. W zen uczymy się pielęgnować ten naturalny stan umysłu. Instrukcja, którą przedstawię jest bardzo precyzyjna. Można odnieść wrażenie, że trzeba robić coś nadzwyczajnego, jednak ona służy temu, aby odnaleźć naturalny, właściwy stan umysłu, który od zawsze posiadamy. Jest on dostępny także bez instrukcji. Te wskazówki mają dać strukturę, mają pomagać trenować tak, aby doświadczenie naturalnego stanu umysłu nie tylko się przydarzało, ale było stale dostępne. Cele medytacji można pojmować różnie. Można powiedzieć, że służy ona odzyskaniu czujności, pomaga się obudzić, być przytomnym, być obecnym, przebudzić się ze „snu”, w którym spędzamy większość czasu w ciągu dnia: zamyślenia, nieprzytomności, oddzielenia, podwójności, powrócić do rzeczywistości życia.
Kuun