Instrukcja do medytacji zen – Warszawa 20.05.

Zapraszamy na instrukcję do medytacji zen w tradycji buddyzmu japońskiego soto
20 maja 2022.
Spotkanie potrwa od 17 00 do 19 00.
Odbędzie się w ośrodku warszawskim na ul. Wilczej 27B
(furtka po prawej stronie bramy, na domofonie wcisnąć 302)
Poprowadzi je nauczyciel z naszej sanghi Jerzy Kuun.
Jerzy Kuun jest nauczycielem od 2011 roku, w sierpniu 2019 roku otrzymał przekaz dharmy od roshiego Jakusho Kwonga opata Ośrodka Zen na Górze Sonoma.
Wstęp jest wolny, prosimy jednak o datki.
Medytacja zen jest naturalnym stanem umysłu. To nie jest nadzwyczajny stan. W zen uczymy się pielęgnować ten naturalny stan umysłu. Instrukcja, którą przedstawię jest bardzo precyzyjna. Można odnieść wrażenie, że trzeba robić coś nadzwyczajnego, jednak ona służy temu, aby odnaleźć naturalny, właściwy stan umysłu, który od zawsze posiadamy. Jest on dostępny także bez instrukcji. Te wskazówki mają dać strukturę, mają pomagać trenować tak, aby doświadczenie naturalnego stanu umysłu nie tylko się przydarzało, ale było stale dostępne. Cele medytacji można pojmować różnie. Można powiedzieć, że służy ona odzyskaniu czujności, pomaga się obudzić, być przytomnym, być obecnym, przebudzić się ze „snu”, w którym spędzamy większość czasu w ciągu dnia: zamyślenia, nieprzytomności, oddzielenia, podwójności, powrócić do rzeczywistości życia.
Kuun