Mowa roshiego Ujiego na zaproszenie Sanghi Kanzeon 2.06. online

Zapraszamy 2 czerwca (w piątek) o godzinie 20.00 na Mowę Dharmy MISTRZA ZEN MIKOŁAJA UJI MARKIEWICZA „JAK ZMIENIAŁY SIĘ MOJE FANTAZJE NA TEMAT PRAKTYKI”, którą wygłosi On jako gość sanghi Kanzeon poprzez zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81808549364…

Uji Roshi jest członkiem Buddyjskiej Wspólnoty Zen „Kannon” od momentu jej powstania w 1988 r. W 2015 roku otrzymał przekaz od roshiego Jakusho Kwonga, a w 2016 r. został opatem BWZ „Kannon”. Współprowadzi także medytacje organizowane przez grupy chrześcijańskie – m. in. przez benedyktynów z Lubinia czy Ośrodek Melete. Razem ze wspólnotą medytujących chrześcijan związanych z klasztorem w Lubiniu zainicjował cykliczne i otwarte dla wszystkich medytacje w intencji zgody i pokoju, a także uczestniczy w medytacjach ulicznych zapoczątkowanych przez sanghę Kannon „Cisza dla klimatu” i wspiera je. Podejmuje także dialog międzywyznaniowy i jest inicjatorem spotkań w sangdze Kannon, w których uczestniczą przedstawiciele wielu religii – buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu. Działa także w Polskiej Unii Buddyjskiej.

Sangha Kanzeon