Mowa i spotkanie z Andrzejem Sitkowskim 27.03.

Zapraszamy na mowę Andrzeja Sitkowskiego, związanego od wielu lat z naszą Sanghą. Andrzej będzie się z nami łączył przez zoom, z domu odległego bardzo od warszawskiego zendo. Natomiast w zendo będzie transmisja, a wcześniej dodatkowe zazen według planu:

18:00-18:40 zazen
18:40-18:50 kinhin
18:50-19:20 zazen
19:20 przygotowania do mowy

Andrzej jest związany z Sanghą Kannon od około 30 lat, bywał na spotkaniach z Roshim, był też w ośrodku Roshiego w Kalifornii. Andrzej ma 93 lata, walczył w Powstaniu Warszawskim. Razem z mamą są odznaczeni tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Po powstaniu trafił do niewoli i był w obozach w Niemczech (więcej można przeczytać w Wikipedii). Po powrocie do Polski aresztowany przez UB. Po wojnie pracował u profesora Strzemińskiego, który wtedy utrzymywał się z malowania szyldów. Przyczynił się do zbudowania pierwszego polskiego komputera ZAM-2 (w Ministerstwie Komunikacji był odpowiedzialny za zapewnienie dostaw materiałów do budowy i utrzymania dróg w całym kraju. Ten komputer opracowywał logistykę transportu). Pracował w ONZ, min. jako District Election Supervisor w South West Africa – Namibia.

Zapraszamy na Wilczą do Warszawy lub do uczestnictwa online. Link znajdziecie na stronie sanghi warszawskiej.