Wykład i Q&A (ok. 1,5h)

Podróż buddyjskiej medytacji przez Azję toczy się przez Indie, Chiny, Tybet, Koreę i Japonię, a kończy w Ameryce i Europie. Każdy z tych kontynentów wypracował sobie specyficzny konteplacyjny styl zanurzony w regionalnej kulturze. W Indiach intelektualny, pustelniczy i mnisi, w Chinach i Azji północnej oparty na czystej percepcji i niedyskursywnej, pozajęzykowej intuicji, szukający wyrazu w harmonii umysłu, świata i relacji społecznych, w Tybecie zanurzony w emocjonalnej tantrycznej energii – buddyzm ewoluował a wraz z nim duchowa ścieżka kobiet. Na spotkaniu opowiem o swojej podróży w odkrywaniu jak zarówno intelekt, percepcja, intuicja i emocje mogą stać się wehikułami praktyki duchowej, jeżeli pozostają wolne od przywiązania. Zrobimy też razem kilka mini medytacji związanych z każdą z tych funkcji umysłu – wielkim pytaniem, oddechem i współczuciem.